Contact
AFI.

 

Conducerea Instituţiei:

Director General - Ing. Mihai Enăchescu
Director Economic - Ec. Oana Vianu

 

Adresă Sediul Central:
Blvd. Regina Elisabeta nr. 16, sect. 3 Bucureşti

Telefon secretariat-conducere: 021.313.0212
Fax secretariat-conducere: 021.311.2380
Telefon-centrală: 021.315.6840

 

Adrese e-mail: afi@pmb.ro, aficgmb@yahoo.com

Program de lucru: luni - joi 9.00 - 14.30

 

Registratura se află la etajul 3

 

La sediul central îşi desfăşoara activitatea următoarele servicii şi birouri:

 • Oficiul 1 - la etajul 4
 • Oficiul 2 - la etajul 3
 • Oficiul 3 - la etajul 7
 • Oficiul 4 - la etajul2
 • Serviciul juridic legislaţie şi contencios - la etajul 4
 • Serviciul întocmire şi urmărire contracte închirieri, asocieri spaţii cu altă destinaţie - la etajul 5
 • Serviciul fond locativ - la etajul 5
 • Serviciul tehnic-amplasamente - la etajul 7
 • Serviciul comenzi reparaţii - la etajul 7
 • Serviciul urmărire lucrări, recepţii - la etajul 7
 • Serviciul contabilitate generală CFP - la etajul 5
 • Serviciul financiar - la etajul 5
 • Biroul tehnic, evaluări cadastru registratură - la etajul 6
 • Biroul contracte locuinţe concesionări şi eliberări - la etajul 6
 • Serviciul urmărire rate şi taxe concesionare - la etajul 5