Documente
AFI.

 

Documente necesare pentru:

1. Încheierea unui contract de închiriere:
a) locuinţa convenabilă
- repartiţie
- acte identitate
- acte stare civilă
- adeverinţă de venituri nete
- declaraţii notariale
- alte documente dupa caz din care pot sa rezulte unele drepturi pe care le-au dobândit în legatură cu închirierea locuinţei.
b)locuinţa socială
- repartiţie
- acte identitate
- acte stare civilă
- adeverinţa de venituri nete pe 12 luni
- declaraţii notariale
- alte documente dupa caz din care pot sa rezulte unele drepturi pe care le-au dobândit în legatură cu închirierea locuinţei.

2. Prelungirea unui contract de închiriere
- contract de închiriere
- alte documente impuse de actul normativ ce stă la baza prelungirii contractului

3. Transcrierea unui contract în urma unui deces, divorţ, renunţare, părăsire
- contract de închiriere prelungit conform OUG nr.44/2009
- cerere
- acte identitate
- acte stare civila
- dovada achitari chiriei la zi şi a cotelor de intreţinere unde este cazul
- alte documente necesare (de la caz la caz) obţinerii acordului de transcriere conform HCGMB nr.42/2003.

4. Includerea în spaţiu a unei persoane
- contract de închiriere prelungit conform OUG nr.44/2009
- cerere
- acte identitate
- acte stare civilă
- dovada achitări chiriei la zi şi a cotelor de întreţinere unde este cazul
- alte documente necesare obţinerii acordului de includere conform HCGMB nr.42/2003.

5. Schimb de locuinţă
- contractele de închiriere ale locuinţelor ce fac obiectul schimbului, prelungite conform OUG nr.8/2004
- cerere
- acte identitate
- acte stare civilă
- dovada achitări chiriei la zi şi a cotelor de intreţinere unde este cazul
- alte documente necesare (de la caz la caz) obţinerii acordului de schimb de locuinţe conform HCGMB nr.42/2003

6. Întocmirea contractelor de vânzare cumpărare (cu plata integralaă sau în rate) pentru locuinţele deţinute de persoanele fizice cu contracte de închiriere:
- Cerere de cumpărare
- Contract de închiriere în original
- Dovadă achitări chiriei la zi şi a cotelor de întreţinere unde este cazul
- Copiile actelor de identitate titulari (soţ şi soţie)
- Dovadă de venit pentru titulari (în cazul plăţii în rate)
- Dovadă de venit pentru giranţi (după caz)
- Copii acte identitate giranţi (după caz)
- Declaraţii notariale după caz, pentru titulari (soţ şi soţie)

7. Eliberarea de adeverinţe de plată integrală pentru contractele de vânzare - cumpărare cu plata în rate pentru locuinţele deţinute de persoanele fizice:
- Întocmirea referat de calcul pe baza fişei personale de rate;
- Extras cu ratele achitate;
- Copii acte de identitate ale titularilor contractului.

8. Eliberarea de adeverinţe către notariatele publice în vederea efecuării succesiunii:
- Cerere tip completată de solicitant (potenţial moştenitor);
- Copie certificat de deces al titularului de contract;
- Copie acte de identitate ale solicitantului.

Serviciul fond locativ întocmeşte:
- Situaţii juridice la cerere;
- Eliberează protocoale de predare-primire în baza dispoziţiilor date de Primarul General emise în baza Legii nr.10/2001;
- Eliberează procese verale de predare-primire în conformitate cu dispoziţiile date de Primarul emise în baza sentinţelor judecătoreşti
- Etc.

Datorita complexitatii si varietatii lucrarilor prestate de celelalte servicii, va rugam sa va prezentati la sediul central al Administratiei Fondului Imobiliar (B-dul Regina Elisabeta nr. 16 sect.3) unde veti primi toate informatiile necesare.