Biroul Urmărire Rate și Taxe de Concesiune își desfășoară activitatea la etajul 5 camerele 11 și 12 astfel:

 • La camera 11 se urmăresc ratele aferente contractelor cu plata în rate încheiate în baza DL. 61/1990, LG. 85/1992, LG. 112/1995, LG. 79/1997, LG. 114/1996 și OG. 19/1994;
 • La camera 12 se urmăresc contractele de concesiune teren pentru extinderea locuinței proprietate particulară în curtea imobilului

Șef Birou – Ec. Roxana Badea
Telefoane de contact: 021.315.68.40 / int. 67 (camera 11), int.68 (camera 12).

1. Acte necesare pentru plata integrală a contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate:

 • Cerere tip (descarcă) – timp completare 4-6 minute
 • Copie simplă după contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

2. Acte necesare în vederea dezbaterii succesiunii în cazul decesului unuia sau ambilor titulari ai contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate:

 • Cerere tip (descarcă) – timp completare 4-6 minute
 • Certificat(e) de deces (original + copie),
 • Copie simplă după contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate

3. Acte necesare pentru obținerea duplicatelor după documentele emise de Biroul Urmărire Rate și Taxe de Concesiune:

 • Cerere tip (descarcă) – timp completare 4-6 minute
 • Copie simplă după contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate
 • Dovada că actul pentru care se solicită duplicat a fost declarat pierdut la mica publicitate

Termenul legal de soluționare a petițiilor – 30 de zile.
Plata integrală a contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate se face pe bază de programare.

Modalități de plată a ratelor aferente contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate și a taxelor de concesiune:

 • În numerar la casieriile insituției pe bază de dispoziție de încasare emisă la camerele 11 sau 12;
 • Prin mandat poștal sau virament bancar, cu mențiunea că pe mandatul poștal sau pe ordinul de plată se vor preciza următoarele elemente: numele titularului de contract, numărul de contract, tipul plății (rată/taxa de concesiune), perioada achitată;

Conturi IBAN deschise la Trezoreria Sector 3:

Beneficiarul plăților este Administrația Fondului Imobiliar, cod fiscal 5110730.

Nr.Crt. Tip Rata/Taxa Concesiune Cod Cont Buget
1. Rate aferente contractelor de rate încheiate în baza Lg.112/1995 RO55TREZ7035021XXX000128
2. Rate aferente contractelor de rate încheiate în baza OG.19/1994 și Lg.114/1996 RO81TREZ7035033XXX012834
3. Rate aferente contractelor de rate încheiate în baza DL.61/1990, Lg.85/1992, Lg.79/1997 și Taxe de concesiune RO88TREZ7035083XXX004291