Oficiul de Administrare nr. 1 își desfășoară activitatea la etajul 3 camera 1, 2, 8 și 9.

 • la camera 1 și 2 se urmăresc contractele de închiriere pentru locuințele aflate pe raza sectorului 1,
 • la camera 8 și 9 se urmăresc contractele de închiriere pentru locuințe, SAD-uri și curțile imobilelor aflate pe raza sectorului 1

Șef Oficiu de Administrare nr. 1 – Beatrice Constantinescu
Telefoane de contact: 021.314.7223 și 021.315.6840 / int 14 (camera 1+2) și int. 29 (camera 8+9)

Oficiul de Administrare nr. 2 își desfășoară activitatea la etajul 1 (scara interioară) camera 1.

 • la camera 1 se urmăresc contractele de închiriere pentru locuințe, SAD-uri și curțile imobilelor aflate pe raza sectorului 2.

Șef Oficiu de Administrare nr. 2 – Cristina Năstase
Telefoane de contact: 021.315.6840 / int 57 (camera 1)

Oficiul de Administrare nr. 3 își desfășoară activitatea la etajul 7 camera 5, 9 și 10.

 • la camera 9 și 10 se urmăresc contractele de închiriere pentru locuințe, SAD-uri și curțile imobilelor aflate pe raza sectorului 3.

Șef Oficiu de Administrare nr. 3 – Elena Dochiț
Telefoane de contact: 021.315.6840 / int 60 (camera 5) și int 58 (camera 9+10)

Oficiul de Administrare nr. 4 își desfășoară activitatea la etajul 2 (scara interioară) camera 1 și 2.

 • la camera 1 se urmăresc contractele de închiriere pentru locuințe, SAD-uri și curțile imobilelor aflate pe raza sectoarelor 4 și 6.
 • la camera 2 se urmăresc contractele de închiriere pentru locuințe și curțile imobilelor aflate pe raza sectoarelor 4 și 6.

Șef Oficiu de Administrare nr. 4 – Emilia Manolache
Telefoane de contact: 021.315.6840 / int 41

Oficiul de Administrare nr. 5 își desfășoară activitatea la etajul 4 (scara interioară) camera 23 și 24.

 • la camera 23 se urmăresc contractele de închiriere pentru locuințele aflate pe raza sectorului 5;
 • la camera 24 se urmăresc contractele de închiriere pentru SAD-uri (garaje) și curțile imobilelor aflate pe raza sectorului 5.

Șef Oficiu de Administrare nr. 5 – Silvia Dancu
Telefoane de contact: 021.315.6840 / int 64 (camera 23+24)

Oficiul de Administrare nr. 6 își desfășoară activitatea la etajul 7 camera 1 și 2.

 • la camera 2 se urmăresc contractele de închiriere pentru locuințe sociale aflate pe raza Municipiului București.

Șef Oficiu de Administrare nr. 6 – Ing. Rodica Radu
Telefoane de contact: 021.315.6840 / int 32 (camera 1+2) sau 021.313.6122

1. Acte necesare pentru prelungirea contractele de închiriere pentru locuințe:

 • cerere tip (descarcă) – timp completare 5-7 minute;
 • Carte/cărți de identitate/certificate de naștere pentru minori;
 • Adeverință venit net/talon de pensie/certificat de handicap;
 • Ultima chitanță de plată a chiriei;
 • Ultima chitanță de plată a cotelor de întreținere;
 • Contract de închiriere original;

2. Acte necesare pentru închirierea curților aferente imobilelor:

 • cerere tip (descarcă) – timp completare 5-7 minute;
 • Copie carte de identitate;
 • Copie act de proprietate;
 • Plan Cadastral 1:500;
 • Plan de situație  și  de amplasament al imobilului;
 • Împuternicire persoană desemnată să semneze, dacă este cazul;

3. Acte necesare pentru prelungirea contractele de închiriere/fișelor de calcul  pentru spații cu altă destinație:

 • cerere tip (descarcă) – timp completare 6-8 minute;
 • Statut;
 • Certificat constatator ONRC;
 • Certificat de înregistrare fiscală;
 • Împuternicire persoană desemnată;
 • Carte identitate persoană desemnată;
 • Carte identitate titular;
 • Dovada ultimei plăți a chiriei;
 • Declarație pe propria răspundere cu privire la obiectul de activitate;

4. Acte necesare pentru transcrierea contractelor de închiriere pentru locuințe:

 • cerere tip (descarcă) – timp completare 5-7 minute;
 • Certificat deces/ certificat căsătorie/ acte de divorț;
 • Carte de identitate
 • Adeverință venit net/talon de pensie/certificat de handicap;
 • Ultima chitanță de plată a chiriei;
 • Ultima chitanță de plată a cotelor de întreținere;
 • Contract de închiriere original;

5. Acte necesare pentru includerea/radierea persoanelor din contractul de închiriere pentru locuințe:

 • cerere tip (descarcă) – timp completare 6-8 minute;
 • Pentru  minori – certificatul de naștere;
 • Pentru majori:
  • certificat de căsătorie/acte de divorț etc.
  • carte de identitate;
  • adeverință venit net/talon de pensie/certificat de handicap;
  • declarație notarială din care să reiasă că nu a dobândit, nu a înstrăinat o locuință proprietate după 01.01.1990 pe teritoriul României;
  • declarații notariale ale tuturor membrilor majori înscriși în contractul de închiriere că sunt de acord cu includerea persoanei;
  • ultima chitanță de plată a chiriei

Termenul legal de soluționare a petițiilor – 30 de zile.