Pentru informații utile vă rugăm să dați click pe fiecare structură în parte din organigramă.

ORGANIGRAMA ADMINISTRAȚIEI FONDULUI IMOBILIAR
Organigrama AFI

Director General Director General Adjunct 1 Director General Adjunct 2 Director General Adjunct 3 Compartiment Audit Public Intern Compartimentul Curți Terenuri Biroul Resurse Umane Serviciul Juridic Legislație Contencios Serviciul Vânzări Evaluări Cadastru Concesionări Oficii de Administrare nr. 1-6 Serviciul Financiar Contabilitate CFP Biroul Urmărire Rate și Taxe de Concesiune Serviciul Urmărire Creanțe Serviciul Arhivă Serviciul Urmărire Evidență Imobiliară Serviciul Sisteme Informatice Serviciul Achiziții Publice Serviciul Tehnic Serviciul Administrativ și Securitatea Muncii