Serviciul Juridic Legislație Contencios își desfășoară activitatea la etajul 4 camerele 9, 14, 16, 17 și 18 astfel:

  • Reprezintă interesele instituției în fața Instanțelor Judecătorești, Parchetului, Notariatelor, Executorilor Judecătorești precum și a altor organe, pe bază de delegație emisă sub semnătura reprezentantului legal al instituției;
  • Acordă aviz de legalitate contractelor încheiate între AFI și persoane fizice și juridice, precum și altor măsuri care sunt de natură să aducă atingere drepturilor și intereselor legitime ale instituției;
  • Răspunde de întocmirea întâmpinărilor, apelurilor, recursurilor, redactarea de acțiuni judecătorești, promovarea căilor extraordinare de atac, răspunsuri la adrese, interogatorii, petiții și memorii;
  • Răspunde de întocmirea proiectelor de dispoziții, regulamente, ordine și instrucțiuni, precum și de orice acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea instituției.

Șef Serviciu – Consilier Juridic Corina Anca Ionescu
Telefoane de contact: 021.315.68.40 / int. 72 (camera 9).