Serviciul Lucrări Reparații  își  desfășoară activitatea la etajul 4, camera 8, 9, 14 și 16, privind:

  • Verificarea în teren a sesizărilor cetățenilor, referitoare la repararea fondului locativ din administrare și stabilirea necesarului de lucrări, propunând conducerii, în termen, măsuri de soluționare a acestora;
  • Verificarea în teren a sesizărilor cetățenilor, referitoare la inundarea apartamentelor, stabilirea cauzelor și a măsurilor pentru eliminarea acestora;
  • Verificarea situațiilor juridice și a stării tehnice a imobilelor insalubre, cu transmiterea listei acestora factorilor de decizie din P.M.B.;
  • Comandarea de expertize tehnice cu propunerile ce se impun;
  • Notificarea coproprietarilor pentru participarea acestora cu cota parte la realizarea lucrărilor de reparații;
  • Întocmirea în teren a referatelor cu categoriile de lucrări și cantități estimative, necesare efectuării lucrărilor de reparații și încadrarea acestora pe categorii de lucrări, conform indicatoarelor de norme de deviz, în articole de lucrări existente, pe baza măsuratorilor făcute în teren, a proiectelor tehnice sau pe baza expertizelor tehnice;
  • Sesizarea cu operativitate a Direcțiilor din cadrul PMB, Primăriilor de Sector sau alte instituții, conform prevederilor legale, atunci când este cazul.

Șef Serviciu – ing. Florentina Cîrlan
Telefoane de contact: 021.315.68.40 / int. 46 (camera 3) şi int. 59 (camera 14).

1. Acte necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparații:

  • Cerere;
  • Copie după contractul de închiriere (în cazul reparațiilor la sobe);
  • Acord de principiu Notarial din partea proprietarilor particulari pentru participarea cu cota parte indiviză la efectuarea lucrărilor (acolo unde este cazul);

Termenul legal de soluționare a petițiilor – 30 de zile.