Serviciul Sisteme Informatice și Service  își  desfășoară activitatea la etajul 3, camera 5 și 6 astfel:

  • Răspunde de întreținerea calculatoarelor personale, a serverelor și a perifericelor (scanner, imprimante, dispozitive de stocare externă etc.) instituției, de intervențiile în cadrul blocajelor de soft apărute, de devirusarea sistemelor de operare și a aplicațiilor;
  • Planifică înlocuirea componentelor hardware uzate precum și solicitările de necesar consumabile, ține evidența echipamentelor IT precum și a licențelor pentru programele achiziționate și utilizate;
  • Stabilește specificațiile tehnice pentru componentele hardware și ale sistemului de operare pentru serverele utilizate în cadrul instituției (dimensionarea sistemului) precum și a celorlalte echipamente IT ce vor fi achiziționate în cadrul instituției;
  • Administrează baza de date obiecte și utilizatori din domeniul Active Directory și serviciile active din cadrul acestuia (DHCP, DNS, WINS, WSUS etc.);
  • Gestionează infrastructura rețelei interne și modul de interconectare între dispozitivele acesteia (configurare router-e, switch-uri, cablaje etc.);
  • Asigură suport pentru personalul din cadrul AFI cu privire la utilizarea echipamentelor IT și a programelor informatice folosite;
  • Transmite în format electronic răspunsurile la solicitările formulate în scris de către persoane fizice sau juridice, în baza documentelor prezentate de către departamentele responsabile cu soluționarea solicitărilor și a reglementărilor legale în vigoare.

Șef Serviciu – Cristian Nistor
Telefoane de contact: 021.315.68.40 / int. 18.