Serviciul Control Intern, Registratură și Relații Publice își desfășoară activitatea la etajul 3 camerele 3 și 4 astfel:

 • La camera 3 (Ghișeul Unic) se desfășoară:

  – activitatea de relații cu publicul (informare, consiliere, asigurare documentație necesară și modele de documente necesare, înregistrare solicitări);
  – activitatea de înregistrare solicitări de înscriere în audiență la conducerea instituției.

 •  La camera 4: – NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

  – se asigură trierea, clasificarea, înregistrarea documentelor în programul informatic de management al corespondenței;
  – se distribuie structurilor instituției corespondența ce le este adresată;
  – se asigură trimiterea corespondenței către destinatari.

Programul cu publicul se desfășoară astfel:

– de Luni până Joi între orele 8.30-14.30  pentru depuneri de documente;

– de Luni până Vineri între orele 12.00-14.30 pentru eliberare documente (vinerea NU se eliberează documente care necesită achitare de taxe).

– în fiecare Luni între orele 12.00-14.00 audiențe acordate de Directorul General (Modalitate de înscriere în audiență)

Șef Serviciu Control Intern, Registratură și Relații Publice –  Roxana Badea.

Telefoane de contact 021 315 68 40 / int. 219 (camera 3), int. 214 (camera 4).

Adresă de mail: afi@pmb.ro

Pentru completarea solicitărilor dvs vă punem la dispoziție următoarele tipizate formulate pe tipuri de probleme ce se regăsesc în obiectul de activitate al instituției noastre:

1. Cerere pentru plata integrală a contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

2. Cerere de eliberare a  situației privind ratele achitate, în cazul decesului unuia sau ambilor titular ai contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate (pentru dezbaterea succesiunii) (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

3. Cerere pentru obținerea duplicatelor după documente emise de Serviciul Urmărire Creanțe (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

4. Cerere de includere/radiere în/din contractul închiriere locuință (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

5. Cerere de transcriere contract de închiriere locuință (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

6. Cerere de concesionare suprafață teren-curte (descarcă) – timp de completare

7. Cerere de cumpărare locuință/garaj deținută în baza unui contract de închiriere (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

8. Cerere de închiriere teren-curte aferent locuințelor cumpărate în baza Legii nr 112/1995 (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

9. Cerere de eliberare acorduri/avize (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

10. Cerere adeverință din care rezultă că la data prezentei contractul este în derulare (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

11. Cerere de revenire și depunere acte în completare la o solicitare anterioară (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

12. Cerere pentru acordare audiență (se depune personal la sediul AFI) (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

13. Cerere adeverință debite înregistrate 6 luni consecutive (descarcă)timp de completare 3-5 minute

14. Cerere adeverință debite plata la zi (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

Cererile tip se eliberează la biroul de relații publice (Ghișeul Unic), după care se depun la registratura instituției etajul 3 camera 3, sau se descarcă on-line, cu posibilitatea depunerii solicitării și a documentelor aferente prin intermediul email-ului instituției.

Termenul legal de soluționare – 30 de zile.

Plata integrală a contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate se face pe bază de programare.

Programul de audiențe la Directorul General al AFI: în fiecare zi de Luni între orele 12.00-14.00.

Înscrierile în audiență se pot face doar la sediul instituției sau pe e-mail. Înscrierile NU se fac telefonic.

Se vor lua în considerare, vor fi analizate și supuse aprobării conducerii doar acele solicitări completate conform modelului de la punctul 12.

Persoanele care doresc înscrierea în audiență trebuie să specifice în mod clar motivul acestei solicitări și vor furniza date referitoare la identificarea bunului imobil.

Acordarea unei audiențe se face în situația în care v-ați adresat serviciilor de specialitate din cadrul AFI în vederea rezolvării unor probleme și considerați că soluționarea acestora nu este de natură să răspundă  solicitărilor dumneavoastră. .

Eliberarea documentelor care se ridică personal se face la sediul AFI, Biroul relații publice (Ghișeul Unic) aflat la etajul 3 camera 3, pe baza actului de identitate al solicitantului, a altor documente necesare conform solicitării salariaților AFI și a achitării tarifelor percepute (dacă este cazul) conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul General al Municipiului București și anume :

 • Eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie, la termen – 15,00 lei/pagina;
 • Eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie, în maxim două zile lucrătoare – 30,00 lei/pagina;
 • Eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, la termen – 10,00 lei/pagina;
 • Eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, în maxim două zile lucrătoare – 20,00 lei/pagina;

Taxe pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Lg. 544/2001 – 1,00 leu.

Telefoane de contact pentru structurile din cadrul AFI:

 • Biroul Resurse Umane – 021.315.68.40/interior 258
 • Serviciul Juridic Legislație Contencios – 021.315.38.40/interior 241
 • Serviciul Achiziții Publice – 021.315.68.40/interior 261
 • Serviciul de Administrare nr. 1 – 021.315.68.40/interior 218, 220, 229 și 233 (SAD)
 • Serviciul de Administrare nr. 2 – 021.315.68.40/interior 263, 264 și 265
 • Serviciul de Administrare nr. 3 – 021.315.68.40/interior 233 (SAD), 246, 247 și 251
 • Serviciul de Administrare nr. 4 – 021.315.68.40/interior 234 (SAD), 236, 238 și 243
 • Serviciul de Administrare nr. 5 – 021.315.68.40/interior 226, 234 (SAD) 248 și 255
 • Serviciul Urmărire Creanțe – 021.315.68.40/interior 215, 230, 254 și 260
 • Serviciul Control Intern, Registratură și Relații Publice – 021.315.68.40/interior 214 și 219
 • Director General – 021.313.02.12 și 021.315.68.40/interior 202 (secretariat)
 • Director General Adjunct 1 – 021.313.02.12 și 021.315.68.40/interior 208 (secretariat)
 • Director General Adjunct 2 – 021.315.68.40/interior 200 (secretariat)