Șef Serviciu Control Intern, Registratură și Relații Publice –  Roxana Badea.

Telefon de contact 021 315 68 40 .

Adresă de email: afi@pmb.ro

Pentru comunicări utilizând poșta electronică există posibilitatea de a primi mesage, din partea salariaților Administrației Fondului Imobiliar, de la adresa de email noreply@aficgmb.ro. Vă rugăm să nu răspundeți către această adresă de email ci doar către cea menționată la paragraful anterior.

În atenția proprietarilor de imobile, case de locuit.

Administrația Fondului Imobiliar NU ARE atribuții referitoare la procedura de emitere a titlurilor de proprietate în baza Legii 87/2020 care modifică Legea Fondului Funciar 18/1991.

Pentru completarea solicitărilor dvs vă punem la dispoziție următoarele tipizate formulate pe tipuri de probleme ce se regăsesc în obiectul de activitate al instituției noastre:

1. Cerere pentru plata integrală a contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

2. Cerere de eliberare a  situației privind ratele achitate, în cazul decesului unuia sau ambilor titular ai contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate (pentru dezbaterea succesiunii) (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

3. Cerere pentru obținerea duplicatelor după documente emise de Serviciul Urmărire Creanțe (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

4. Cerere de includere/radiere în/din contractul închiriere locuință (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

5. Cerere de transcriere contract de închiriere locuință (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

6. Cerere de concesionare suprafață teren-curte (descarcă) – timp de completare

7. Cerere de cumpărare locuință/garaj deținută în baza unui contract de închiriere (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

8. Cerere de închiriere teren-curte aferent locuințelor cumpărate în baza Legii nr 112/1995 (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

9. Cerere de eliberare acorduri/avize (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

10. Cerere adeverință din care rezultă că la data prezentei contractul este în derulare (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

11. Cerere de revenire și depunere acte în completare la o solicitare anterioară (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

12. Cerere pentru acordare audiență (se depune personal la sediul AFI) (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

13. Cerere adeverință debite înregistrate 6 luni consecutive (descarcă)timp de completare 3-5 minute

14. Cerere adeverință debite plata la zi (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

15. Cerere eliberare duplicat documente (PV predare primire, CVC etc.) (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

16. Cerere prelungire valabilitate contracte locuințe sociale (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

17. Cerere de închiriere teren-curte conform HCGMB 209/29.06.2023 (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

Cererile tip se eliberează fie la sediul instituției, după care se depun la Biroul de relații cu publicul, etajul 3 camera 3.3 (intrare prin Bd. Regina Elisabeta nr. 16), fie se descarcă on-line, cu posibilitatea depunerii solicitării și a documentelor aferente prin intermediul email-ului instituției (afi@pmb.ro).

Termenul de soluționare – 30 de zile. În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o informare și o cercetare mai amănunțită, conducătorul instituției publice poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile, cu notificarea prealabilă a petentului.

Plata integrală a contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate se face pe bază de programare.

În fiecare Luni între orele 12.00-14.00 audiențe acordate de Directorul General (Modalitate de înscriere în audiență)

Eliberarea documentelor care se ridică personal se face la sediul AFI, pe baza actului de identitate al solicitantului, a altor documente necesare conform solicitării salariaților AFI și a achitării tarifelor percepute (dacă este cazul) conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul General al Municipiului București și anume :

 • Eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie, la termen – 15,00 lei/pagina;
 • Eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie, în maxim două zile lucrătoare – 30,00 lei/pagina;
 • Eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, la termen – 10,00 lei/pagina;
 • Eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, în maxim două zile lucrătoare – 20,00 lei/pagina;

Taxe pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Lg. 544/2001 – 1,00 leu.

Telefoane de contact pentru structurile din cadrul AFI:

 • Biroul Resurse Umane – 021.315.68.40/interior 258
 • Serviciul Juridic Legislație Contencios – 021.315.38.40/interior 211
 • Serviciul Achiziții Publice – 021.315.68.40/interior 233, 234, 229
 • Serviciul de Administrare nr. 1 – 021.315.68.40/interior 218 (Curți-Terenuri), 220 (Locuințe și SAD), 219 (Locuințe sociale, Vânzări și duplicate acte de proprietate)
 • Serviciul de Administrare nr. 2 – 021.315.68.40/interior 263 (Locuințe, Curți-Terenuri, SAD, Vânzări și duplicate acte de proprietate), 264 (Locuințe sociale, Curți-Terenuri) și 265 (Locuințe, Curți-Terenuri)
 • Serviciul de Administrare nr. 3 – 021.315.68.40/interior 241 (SAD, Locuințe), 247 (Locuințe sociale) și 246 (Locuințe, Curți-Terenuri, Vânzări și duplicate acte de proprietate)
 • Serviciul de Administrare nr. 4 – 021.315.68.40/interior 236 (Locuințe Sector 6, Curți-Terenuri Sector 6, SAD Sector 6), 238 (Locuințe Sector 4, Acte adiționale și duplicate CVC) și 244 (Locuințe sociale Sector 4 și 6, Curți-Terenuri Sector 4, Vânzări locuințe Sector 4 și 6)
 • Serviciul de Administrare nr. 5 – 021.315.68.40/interior 248 (Locuințe, Curți-Terenuri, Vânzări și duplicate acte de proprietate și SAD) și 226
 • Serviciul Urmărire Creanțe – 021.315.68.40/interior 215, 230, 254 și 260
 • Serviciul Financiar Contabilitate-CFP: 021.315.68.40/interior 252, 253 și 257
 • Serviciul Control Intern, Registratură și Relații Publice – 021.315.68.40/interior 225 și 266
 • Director General – 021.313.02.12 și 021.315.68.40/interior 202 (Secretariat)
 • Director General Adjunct 1 – 021.313.02.12 și 021.315.68.40/interior 208 (Secretariat)