Șef Serviciu Control Intern, Registratură și Relații Publice –  Roxana Badea.

Telefon de contact 021 315 68 40 .

Adresă de mail: afi@pmb.ro

În atenția proprietarilor de imobile, case de locuit.

Administrația Fondului Imobiliar NU ARE atribuții referitoare la procedura de emitere a titlurilor de proprietate în baza Legii 87/2020 care modifică Legea Fondului Funciar 18/1991.

Pentru completarea solicitărilor dvs vă punem la dispoziție următoarele tipizate formulate pe tipuri de probleme ce se regăsesc în obiectul de activitate al instituției noastre:

1. Cerere pentru plata integrală a contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

2. Cerere de eliberare a  situației privind ratele achitate, în cazul decesului unuia sau ambilor titular ai contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate (pentru dezbaterea succesiunii) (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

3. Cerere pentru obținerea duplicatelor după documente emise de Serviciul Urmărire Creanțe (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

4. Cerere de includere/radiere în/din contractul închiriere locuință (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

5. Cerere de transcriere contract de închiriere locuință (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

6. Cerere de concesionare suprafață teren-curte (descarcă) – timp de completare

7. Cerere de cumpărare locuință/garaj deținută în baza unui contract de închiriere (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

8. Cerere de închiriere teren-curte aferent locuințelor cumpărate în baza Legii nr 112/1995 (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

9. Cerere de eliberare acorduri/avize (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

10. Cerere adeverință din care rezultă că la data prezentei contractul este în derulare (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

11. Cerere de revenire și depunere acte în completare la o solicitare anterioară (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

12. Cerere pentru acordare audiență (se depune personal la sediul AFI) (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

13. Cerere adeverință debite înregistrate 6 luni consecutive (descarcă)timp de completare 3-5 minute

14. Cerere adeverință debite plata la zi (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

15. Cerere eliberare duplicat documente (PV predare primire, CVC etc.) (descarcă) – timp de completare 3-5 minute

16. Cerere prelungire valabilitate contracte locuințe sociale (descarcă) – timp de completare 4-6 minute

Cererile tip se eliberează fie la sediul instituției, după care se depun la Ghișeul Unic, etajul 2 camera 1 (intrare prin Str. Edgar Quinet nr. 8), fie se descarcă on-line, cu posibilitatea depunerii solicitării și a documentelor aferente prin intermediul email-ului instituției (afi@pmb.ro).

Termenul de soluționare – 45 de zile.

Plata integrală a contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate se face pe bază de programare.

În fiecare Luni între orele 12.00-14.00 audiențe acordate de Directorul General (Modalitate de înscriere în audiență)

Eliberarea documentelor care se ridică personal se face la sediul AFI, pe baza actului de identitate al solicitantului, a altor documente necesare conform solicitării salariaților AFI și a achitării tarifelor percepute (dacă este cazul) conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul General al Municipiului București și anume :

 • Eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie, la termen – 15,00 lei/pagina;
 • Eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie, în maxim două zile lucrătoare – 30,00 lei/pagina;
 • Eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, la termen – 10,00 lei/pagina;
 • Eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, în maxim două zile lucrătoare – 20,00 lei/pagina;

Taxe pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Lg. 544/2001 – 1,00 leu.

Telefoane de contact pentru structurile din cadrul AFI:

 • Biroul Resurse Umane – 021.315.68.40/interior 258
 • Serviciul Juridic Legislație Contencios – 021.315.38.40/interior 211
 • Serviciul Achiziții Publice – 021.315.68.40/interior 233, 234, 229
 • Serviciul de Administrare nr. 1 – 021.315.68.40/interior 218 (Curți-Terenuri), 220 (Locuințe și SAD), 219 (Locuințe sociale, Vânzări și duplicate acte de proprietate)
 • Serviciul de Administrare nr. 2 – 021.315.68.40/interior 263 (Locuințe, Curți-Terenuri, SAD, Vânzări și duplicate acte de proprietate), 264 (Locuințe sociale, Curți-Terenuri) și 265 ((Locuințe, Curți-Terenuri)
 • Serviciul de Administrare nr. 3 – 021.315.68.40/interior 241 (SAD, Locuințe), 247 (Locuințe sociale) și 246 (Locuințe, Curți-Terenuri, Vânzări și duplicate acte de proprietate)
 • Serviciul de Administrare nr. 4 – 021.315.68.40/interior 236 (Locuințe Sector 6, Curți-Terenuri Sector 6, SAD Sector 6), 238 (Locuințe Sector 4, Acte adiționale și duplicate CVC) și 244 (Locuințe sociale Sector 4 și 6, Curți-Terenuri Sector 4, Vânzări locuințe Sector 4 și 6)
 • Serviciul de Administrare nr. 5 – 021.315.68.40/interior 248 (Locuințe, Curți-Terenuri, Vânzări și duplicate acte de proprietate și SAD) și 226
 • Serviciul Urmărire Creanțe – 021.315.68.40/interior 215, 230, 254 și 260
 • Serviciul Financiar Contabilitate-CFP: 252, 253 și 257
 • Serviciul Control Intern, Registratură și Relații Publice – 021.315.68.40/interior 225 și 266
 • Director General – 021.313.02.12 și 021.315.68.40/interior 202 (Secretariat)
 • Director General Adjunct 1 – 021.313.02.12 și 021.315.68.40/interior 208 (Secretariat)