Biroul Resurse Umane își desfășoară activitatea la etajul 4 camera 13 și 15 după cum urmează:

  • Asigură recrutarea și selecția personalului în funcție de aptitudinile, experiența și competența candidaților raportate la necesitățile și atribuțiile prevăzute în fișa postului.
  • Eliberează adeverințe solicitate de către persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al insituției, inclusiv pentru personalul angajat al societăților comerciale (foste ICRAL-uri) a căror arhivă de personal a fost preluată de AFI. În acest sens, se va depune la Registratură, etajul 3 camera 4, o cerere în acest sens urmând ca răspunsul să fie remis personal persoanei îndreptățite, în maxim 30 de zile.
  • Întocmește și gestionează dosarele personale ale salariaților instituției, cât și a celor preluate de la societățile comerciale.

Posturile din organigramă scoase la concurs se vor publica pe pagina Cariere, pe pagina posturi.gov.ro precum și în Monitorul Oficial.

Șef Birou – Florentina Pătru
Telefoane de contact: 021.315.68.40 / int. 69.