1. Vă informăm că a fost adoptată hotărârea C.G.M.B nr. 209/ 29.06.2023 (https://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/44767), privind aprobarea contractului cadru de închiriere a terenurilor, a raporturilor contractuale și a tarifelor pentru terenurile cu destinația de curte, aferente locuințelor, aflate în administrarea Administrației Fondului Imobiliar, ceea ce va determina încetarea valabilității tuturor Fișelor de calcul/Contractelor de închiriere aflate în evidența Administrației Fondului Imobiliar, începând cu data de 01.10.2023.
  În vederea încheierii noilor contracte de închiriere pentru suprafețele de teren cu destinația curte aflate în administrarea A.F.I. și aferent locuințelor proprietate personală, în conformitate cu actul normativ indicat mai sus, este obligatoriu să prezentați următoarele documente:
  – cerere a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului locuință sau a împuternicitului cu procură legalizată/delegație avocațială, pe care o puteți găsi urmând linkul: https://afi.pmb.ro/utile;
  – documentele care atestă dreptul de proprietate asupra locuinței;
  – extrasul de Carte Funciară emis de maxim 30 de zile, față de data cererii;
  – actul de identitate;
  – plan de amplasament si delimitare a imobilului;
  – și, după caz, planul parcelar sau documentația de apartamentare/ intabulare a construcției.
  Documentele necesare se vor depune la registratura instituției, etajul 3 camera 3.3 (intrare prin Bd. Regina Elisabeta nr. 16) sau folosind Portalul de Servicii Electronice.
  Precizăm că vor fi înregistrate doar acele cereri care sunt însoțite de toate documentele mai sus-menționate, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a nu aloca număr de înregistrare acelora ce sunt incomplete.
  De asemenea, pentru documentele comunicate prin e-mail veți avea obligația de a prezenta originalul acestora la ridicarea noului titlu locativ, pentru verificarea autenticității.
  IMPORTANT! Cuantumul chiriei pentru suprafețele de teren cu destinația de curte aflate în administrarea A.F.I. se va majora, începând cu data de 01.10.2023. Noul tarif lunar al chiriei (lei/mp), stabilit de către Consiliul General al Municipiului București, se regăsește în Anexa 3 a hotărârii nr. 209/29.06.2023.
 2. Având în vedere nevoia stringentă de a pune în siguranță și/sau de a consolida clădirile cu risc seismic din municipiul bucurești, dar și faptul că la nivelul autorităților locale există programe privind consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor cu risc seismic, administrația fondului imobiliar va transmite acord de principiu pentru începerea lucrărilor, tuturor asociațiilor de proprietari pentru chiriașii din imobilele în care pmb are în proprietate sau în administrare cote-părți. Prin acest acord, pmb dă asigurări privind susținerea consolidării și punerii în siguranță și a clădirilor în care municipiul bucurești nu este proprietar majoritar și că își manifestă dorința de a contribui la consolidarea imobilelor chiar și acolo unde deține/administrează un singur spațiu comercial sau o singură locuință prin urmare vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră folosind Portalul de Servicii Electronice sau la Registratura instituției, etajul 3 camera 3.3 (intrare prin Bd. Regina Elisabeta nr. 16) urmând ca acestea să fie redirecționate către compartimentele abilitate din cadrul AFI.