Potrivit HCGMB 129/2019 Serviciul Control Intern, Registratură și Relații Publice asigură accesul cetățenilor la informații de interes public și soluționarea cererilor persoanelor care solicită informații conform Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public. Persoana responsabilă este Roxana Badea – Șef Serviciu.

Legislaţie aplicabilă:

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată

Norme metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001-actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016

Documente utile:

  1. Formulați o solicitare în baza Legii nr. 544/2001 (descarcă) – (timp de completare 6-8 minute)
  2. Reclamați un răspuns negativ (descarcă) – (timp de completare 6-8 minute)
  3. Reclamați lipsa unui răspuns (descarcă) – (timp de completare 6-8 minute)

Documentele pot fi trimise prin email la adresa afi@pmb.ro, sau prin intermediul serviciilor de poștă/curierat la adresa B-dul Regina Elisabeta nr. 16, cod poștal 030019, sector 3, București.

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) si 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

  1. Bugetul AFI aprobat
  2. Bilanțuri anuale și semestriale AFI
  3. Achiziții publice
  4. Declarații anuale de avere și de interese
  5. Cariere