În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 15.05.2023 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante. Concursul continuă pentru posturile pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs până la data de 15.05.2023, respectiv pentru posturile prevăzute în anuntul de concurs nr.21327/25.04.2023:
  • Consilier juridic (S) –grad profesional IA din cadrul Serviciului Juridic Legislatie Contencios
  • Inspector de specialitate (S) -grad profesional I – Serviciul de Administrare nr.1
  • Inspector de specialitate (S) -grad profesional I – Serviciul de Administrare nr.3
  • Inspector de specialitate (S) -grad profesional II– Serviciul de Administrare nr.5
  • Referent (M) – treapta profesională I A din cadrul Serviciului de Administrare nr.2
  • Referent (M) – treapta profesională I A din cadrul Serviciului de Administrare nr.5