La nivelul AFI unele din principalele obiective de activitate sunt promovarea eticii şi a integrităţii, întreprinderea de măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei / abuzurilor profesionale şi exercitarea unui ansamblu de operaţiuni de monitorizare, verificare şi control a activităţilor desfăşurate la nivelul instituției.

La baza acestor obiective se află Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, aprobată prin H.G. 583/10.08.2016, a cărei abordare de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie se divizează în cele trei direcţii:

– Prevenire
– Educație
– Combatere