Adresă Sediu Central:
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 3, Bucureşti

ANUNȚ IMPORTANT

Având în vedere termenul de valabilitate a contractelor de închiriere/locațiune aflate în derulare prin instituția noastră, respectiv 27.06.2019, vă aducem la cunoștință că până la adoptarea/emiterea unui nou act normativ de către autoritățile centrale de reglementare a termenului de prelungire a acestor contracte sunt aplicabile dispozițiile art. 1810 Cod civil tuturor contractelor în derulare, aplicându-se tacita relocațiune în măsura respectării condițiilor locațiunii anterioare.

Documentele necesare aplicării dispozițiilor legale ulterioare vor fi afișate și comunicate la data apariției O.U.G.-ului.

Plata chiriei lunare se va face obligatoriu, în continuare, conform prevederilor actualului contract.

Conducerea Instituţiei:
Director General – Ing. Mihai Enăchescu
Director General Adjunct 1 – Ec. Oana Vianu
Director General Adjunct 2 – Adrian Florin Eftimie

Telefon secretariat-conducere: 021.313.02.12
Fax secretariat-conducere: 021.311.23.80
Telefon-centrală: 021.315.68.40

Atunci când se inițiază o modalitate de comunicare (poștă, poștă electronică, fax etc.) ce presupune prelucrarea datelor cu caracter personal, și care nu are la bază încheierea sau executarea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public este necesar consimțământul persoanei fizice vizate. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați pagina de informare a prelucrării datelor cu caracter personal.

Biroul de relații cu publicul se află la etajul 3 (intrare prin Bd. Regina Elisabeta nr. 16), camera 3.3.
Registratura se află la etajul 4, camera 1-2.