În conformitate cu HCGMB nr. 182/29.06.2021 privind aprobarea participării Municipiului București în calitate de solicitant în cadrul Acordului de parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, structură specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ”Consolidarea sistemului de management anticorupție”, în cadrul Apelului de proiecte CP 15/2021, cod POCA/923/2/2 pentru regiunea mai dezvoltată. Având în vedere Activitatea 7. Realizarea unui sondaj de opinie în rândul cetățenilor și a unei cercetări sociologice în rândul personalului PMB și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare cu privire la fenomenul corupției în administrația publică locală derulată în cadrul proiectului Consolidarea sistemului de management anticorupție – cod SMIS 152154, în perioada 26.09.2022 – 25.11.2022 Direcția Generală Anticorupție, în calitate de partener, în colaborare cu Primăria Municipiului București, în calitate de lider de proiect, realizează un sondaj de opinie în rândul cetățenilor cu privire la fenomenul corupției în administrația publică locală.

Opinia fiecăruia contează, iar din acest motiv, Primăria Municipiului București, în colaborare cu Direcția Generală Anticorupție, în calitate de partener, îi invită pe bucureșteni să participe la studiul privind percepția asupra corupției la nivelul administrației publice locale. În cadrul studiului, participanții trebuie să răspundă cu sinceritate, pe baza experienței, opiniilor și percepțiilor proprii, întrebărilor din chestionarul care poate fi accesat la următorul link: https://forms.gle/na6ZZSvi3mwrkEaE8 Sondajul de opinie se desfășoară în perioada 26.09.2022-25.11.2022 și reprezintă un mijloc important de a evalua impactul luptei anticorupție, asupra principalilor săi beneficiari: cetățenii și angajații primăriei. Prin implicarea lor, bucureștenii vor contribui la realizarea unei analize consistente cu privire la fenomenul corupției în administrație, iar concluziile sondajului au ca scop creșterea eficienței acțiunilor de prevenire a faptelor de această natură. Datele prelucrate sunt anonime și confidențiale și vor fi folosite strict în scop de cercetare. Sondajul de opinie este realizat în cadrul Proiectului  ”Consolidarea sistemului de management anticorupție” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.