Adresă Sediu Central:
Bdul. Regina Elisabeta nr. 16, sector 3, Bucureşti


Conducerea Instituţiei:
Director General – Vladimir-Emil Vișoianu
Director Tehnic – Alexandru Baicu-Ciudin
Director Economic – Ec. Oana Soare

Telefon secretariat-conducere: 021.313.02.12
Fax secretariat-conducere: 021.311.23.80
Telefon-centrală: 021.315.68.40

Adrese e-mail: afi@pmb.ro, aficgmb@yahoo.com

Program de lucru cu publicul: luni – joi 8.30 – 14.30

Registratura se află la etajul 3, camera 4.