Adresă Sediu Central:
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 3, Bucureşti

ANUNȚ IMPORTANT

Având în vedere termenul de valabilitate a contractelor de închiriere/locațiune aflate în derulare prin instituția noastră, respectiv 27.06.2019, vă aducem la cunoștință că până la adoptarea/emiterea unui nou act normativ de către autoritățile centrale de reglementare a termenului de prelungire a acestor contracte sunt aplicabile dispozițiile art. 1810 Cod civil tuturor contractelor în derulare, aplicându-se tacita relocațiune în măsura respectării condițiilor locațiunii anterioare.

Documentele necesare aplicării dispozițiilor legale ulterioare vor fi afișate și comunicate la data apariției O.U.G.-ului.

Plata chiriei lunare se va face obligatoriu, în continuare, conform prevederilor actualului contract.

Conducerea Instituţiei:
Director General – Vladimir-Emil Vișoianu
Director General Adjunct 1 – Ec. Oana Soare
Director General Adjunct 2 – Alexandru Baicu-Ciudin

Telefon secretariat-conducere: 021.313.02.12
Fax secretariat-conducere: 021.311.23.80
Telefon-centrală: 021.315.68.40

Adresă e-mail: afi@pmb.ro

Atunci când se inițiază o modalitate de comunicare (poștă, poștă electronică, fax etc.) ce presupune prelucrarea datelor cu caracter personal, și care nu are la bază încheierea sau executarea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public este necesar consimțământul persoanei fizice vizate. Pentru mai multe detalii vă rugăm să acccesați pagina de informare a prelucrării datelor cu caracter personal.


Depunere documente Ghișeul Unic și încasări: luni – joi 08.30 – 14.30
Eliberare documente Ghișeul Unic: luni – vineri 12.00 – 14.30
*Vineri se pot ridica doar acele documente pentru care a fost achitată taxa de eliberare sau acelea pentru care nu este necesară achitarea unei taxe.

Ghișeul Unic se află la etajul 3, camera 3.
Registratura se află la etajul 3, camera 4.